2017

Թեկնածուների
հայտարարում

Դեկտեմբերի 23

:hrs:min:sec
2017

Քվեարկության
մեկնարկ

Դեկտեմբերի 24

:hrs:min:sec
2017

Քվեարկության
ավարտ

Դեկտեմբերի 26

:hrs:min:sec
2017

Մրցանակաբաշխություն

Դեկտեմբերի 28

:hrs:min:sec